Nhận làm Mô hình trụ


MÔ HÌNH TRỤ TRANG TRÍ VÀ ỨNG DỤNG

TRONG TRANG TRÍ SÂN KHẤU TIỆC SINH NHẬT


1.Mô hình trụ trang trí là gì?

2. Ứng dụng của mô hình trụ trong trang trí tiệc sinh nhật.