Dây gắn đuôi bóng - Bạc

10,000₫

Mô tả

Dây gắn đuôi bóng màu Bạc

Kích thước: 1 cuộn 5mm x 10m 

Màu: Bạc

Giá: 10.000 đồng/cuộn

Bình luận

Sản phẩm khác