Quấn chai - Mẫu 02

20,000₫

Mô tả

Giấy quấn chai trang trí (bọc hộp sữa, susu, chai thủy tinh ...vv)

Set gồm 5 cái

Giá 15.000 đồng/Set

Bình luận

Sản phẩm khác